Rapporter & analyser

I Mdoc FM kan data samles, struktureres og ajourføres. En sådan centralisering af organisationens data sikrer, at beslutninger på alle strategiske niveauer kan træffes med afsæt i et solidt informationsgrundlag.

Mdoc FM tilbyder blandt andet:

  • overblik med kombination af tegninger & målrettet data
  • værktøjer & rapporter til udarbejdelse af præsentationer
  • benchmarking mellem ejendomme, bygninger, distrikter m.m
  • kategorisering af arealer til beregninger af nuancerede nøgletal
  • rapporteringsmuligheder og dataudtræk fra alle områder i systemet
  • styring af tid og pris under den daglige drift

Click & Share