Space Management

Space Management, ArealhåndteringKloge Kvadratmeter… kært barn har mange navne – Mdoc FM hjælper dig til at overskue og håndtere dine arealer, så de udnyttes bedst muligt.

Ejendomme og bygningers geografiske lokation kombineres med tegningsgrundlaget for den enkelte bygning, etage og rum.
Arealer kan tildeles et valgfrit antal egenskaber, som grundlag for analyser og beslutninger i organisationen – eksempelvis:

  • Samlede brutto-/nettoarealer
  • Brutto-/nettoarealer for enkelte rum og kategorier af rum
  • Rumoplysninger
  • Den aktuelle lejestatus
  • Grundlag for udbud af arbejder og rengøring i bygningen
  • Registrering af byggetekniske data
  • Mulighed for målrettede søgninger
  • Udarbejdelse af simple tegninger til eksempelvis brand- og flugtplaner
  • Egenskaber til grundlag for analyser af arealudnyttelse

Arealer skabes ud fra det eksisterende tegningsgrundlag og kan håndtere arealer fra såvel 2D-tegninger som fra digitale bygningsmodeller i 3D.

Click & Share