Rengøring

Mdoc FMs rengøringsmodul tager udgangspunkt i de arealer du har registreret i Mdoc FM og gør det muligt at tilknytte forskellige beskrivelser og rengøringskoder.
Samtidig kan du opsætte en rengøringsfaktor + timepris pr. bygning. På den måde kan du generere en rengøringsoversigt med realistiske estimater af tider og priser.

Løsningen indeholder desuden en kvalitetssikringsdel med spørgeskemaer til vurdering af udført rengøring.

Click & Share