Drift og Vedligehold

D&V funktionen håndtere den skematiske oversigt, planlægning og tilhørende økonomi og levetider på ejendomme, bygninger og bygningsdele.

I D&V kan man arbejde med den planlagte vedligehold  levetiden for bygninger og bygningsdele. Samt overskue og justere den samlede totaløkonomi og hvordan denne forbedres ved en hensigtsmæssig drifts- og vedligeholdelsesindsats.

Der foreligger mulighed for driftsplaner på dags- og uge niveau samt langtidsplaner for 10 – 50 år, der beskriver, hvor ofte bygningsdelene skal inspiceres og vedligeholdes

Click & Share