Digital aflevering

Digital aflevering i Mdoc FM giver mulighed for

  • at benytte tegningsmateriale direkte fra entreprenørerne til opbyggelse af din ejendomsportefølje i Mdoc FM.
  • at optimere planlægning af drift og vedligehold af ejendomsporteføljen baseret på data fra entreprenør/leverandør.
  • at sikre at garantier og dokumentation/billeder er korrekt tilknyttet bygningsdel/hovedkort.

Kvalitetssikring

Med Mdoc FM’s Digitale aflevering kan du sende et link/login til dine entreprenører/ leverandører, hvor de kan overlevere data i forbindelse med den digitale aflevering.
Den enkelte entreprenør kan kun se data vedr. sin egen overlevering mens du kan se alle optegnelser.
Inden den digitale aflevering markeres som fuldført, har du mulighed for at påpege fejl /mangler i materialet og Mdoc FM kan automatisk give den pågældende entreprenør besked om fejlen/manglen. På den måde sikres kvaliteten af det overleverede materiale.

Læs mere:

Click & Share