BBR Integration

Mdoc FM kan hente oplysninger fra BBR, så du hurtigt kan få et overblik over relevante BBR informationer for dine ejendomme og bygninger.

Informationer der hentes fra BBR er pt.:

  • adresse (by, postnr, vej, vejnr) for hhv. ejendomme og bygninger.
  • Matrikel numre.
  • Bygningsarealer: Bebygget, bruttoetage, tagetage, kælder, bolig, erhverv
  • Bygningsår & ombygningsår

Integrationen kan benyttes på 2 måder:

Oprettelse af bygningsmasse

Når din bygningsmasse skal oprettes i Mdoc FM kan vores BBR integrationen ud fra en ejendomsliste* automatisk oprette alle underliggende bygninger. På den måde får du hurtigt oprettet din ejendomsportefølje og du er sikret, at den stemmer overens med BBR strukturen.
* Ejendomslisten kan f.eks. være skrevet i excell og skal indeholde kommunekode og Ejendoms BBR nr.

Vedligehold af data

Når din bygningsmasse er oprettet, kan vores BBR integration sikre at informationerne altid er opdaterede. Integrationen sættes op, så der synkroniseres med faste intervaller (f.eks en gang i døgnet).

BBR integrationen kan etableres igennem OIS BBR (bbr-kommune.dk, kræver certifikat) eller via en E&M Database.

Click & Share