NTI CADcenter lancerer nyt koncept, som bringer drone-teknologien til nye højder

12. april 2017 Ikke kategoriseret

NTIoutdoor er en standard løsning, der skal afhjælpe registrering af udenomsarealer som græs, flisebelægninger, træer, hække etc., hvorefter der kan tilknyttes økonomi til drift og vedligeholdelse af arealer. Forudsætningerne er at optimere på følgende områder:

1. Generelt skabe et grunddataoverblik
2. Overblik over især grønne og grå arealer
3. Maskinpark, optimering
4. Forventningsafstemning med afdelingerne
5. Tidsforbrug, analyser og økonomi
6. Outsourcing – insourcing og RIGHTsourcing
7. Ensartet kvalitet på tværs af afdelinger og mennesker
8. Inspektioner – fremdrift i byggeriet.


Få overblikket på byggepladsen

Droneoverflyvningerne kan benyttes til at få overblikket på byggepladsen, samt givet et øjebliksbillede af hvor langt vi er i processen. Dermed kan entreprenøren bedre træffe beslutninger

Digitalisering af arealerne
Selve digitaliseringen foretages af uddannet personale ved NTI CADcenter. Det vil sige, at kunden ikke selv skal udføre denne arbejdsopgave. Digitaliseringen vil efter bearbejdning være synligt i samme GIS-materiale, som der anvendes i Mdoc FM løsningen. Det skal forståes på den måde, at man som kunde kan se ejendomme/bygninger sammen med de omkringliggende udenomsarealer. Integrationen fra den cloud-barede digitalisering sikrer, at alle arealer altid er opdaterede. Dette giver samtidig kunderne muligheden for at ændre beskaffenheden af det enkelte areal, eksempel ved at omlægge et græsareal til flisebelægning.

3D-modeller 
Ved overflyvning tilbyder vi samtidig en 3D model – en model der skabes på grundlag af overflyvningen med droner. Herved får man en målbar model i alle dimensioner. Det betyder at man ud over arealer også får muligheden for at måle højder på bygninger, hække , rumfang på bygninger etc. I relation til dette er det også muligt, at få skitseret modellens elevation, således at man kan se højden på objekter, bygninger. Det gør det også muligt at klarlægge arealernes højdekurve og dermed forandringer i landskabet. Mulighederne er mange – og man får direkte adgang til modellerne via cloud.

Registrering af klimaskjold
Samtidig med overflyvning af områder og bygninger med drone tilbyder vi registrering af klimaskjold med termisk kamera. Dette giver et hurtigt og billigt billede af bygningernes tilstand i forhold til klimaskjold. Og samtidig en indikation af de områder på bygningen, hvor der skal foretages vedligehold i form af isolering, utætheder etc.

Hent en brochure her og kontakt NTI CADcenter (70 10 14 00) for flere oplysninger.