Læs mere

NTI CADcenter lancerer nyt koncept, som bringer drone-teknologien til nye højder

12. april 2017 Ikke kategoriseret

NTIoutdoor er en standard løsning, der skal afhjælpe registrering af udenomsarealer som græs, flisebelægninger, træer,…

Fortsæt læsning

Læs mere

Aalborg Kommune vil skabe dataoverblik med MdocFM

10. oktober 2016 Nyhed

For at øge kendskabet og dataoverblikket for de ca. 1 mio. m2, som udgør ejendoms-porteføljen,…

Fortsæt læsning

Læs mere

Professionshøjskolerne vil udvikle fælles system til Facility Management

27. april 2016 Nyhed

Det er virksomheden NTI CADcenter, som har vundet et udbud af en rammeaftale for et nyt Facility Management-system til professionshøjskolerne. Formålet er at skabe mere effektivt drift og vedligehold af bygninger.

Fortsæt læsning

Læs mere

Odsherred Kommune klassificerer 150.000 m2 bygningsmasse

12. april 2016 Nyhed

Odsherred Kommune er i gang med at modellere og klassificere hele deres bygningsmasse. Målet er at effektivisere udnyttelsen af kommunens bygninger og lokaler.

Fortsæt læsning

Læs mere
Mazemap

Nyt produkt MazeMap – wayfinding

18. november 2015 Nyhed

NTI CADcenter har netop indgået aftale med MazeMap, således at vi nu er forhandler af MazeMaps løsning til indendørs kort, designet til store bygningskomplekser.

Fortsæt læsning

Læs mere

BIM – er det begyndelsen på den nye FM-revolution?

16. november 2015 Ikke kategoriseret

Building Information Modelling (BIM) er den innovative proces, hvorigennem mange bygninger nu bliver leveret. Den rette anvendelse af de mange data, som indgår, vil højne afkastet af investeringen markant, og her spiller FM en afgørende rolle.

Fortsæt læsning

Læs mere

Endnu et Mdoc FM ERFA-møde

8. september 2015 Erfa møde

Mdoc FM erfa møde nr 2 i 2015 blev afholdt 1/9-15 i Vejle med stor deltagelse og opbakning fra vores brugere.

Fortsæt læsning

Læs mere

Et stigende behov for smartere IT-løsninger til at understøtte de digitale processer.

10. august 2015 Nyhed

NTI CADcenter oplever en stigende efterspørgsel efter IT-løsninger som understøtter de digitale processer og som kan genbruge og strukturere det digitalt afleverede materiale fra rådgivere og entreprenører.

Fortsæt læsning

Læs mere

Mariagerfjord Kommune har valgt Mdoc FM

9. juli 2015 Nyhed

Mariagerfjord Kommune har valgt Mdoc FM til at understøtte den digitale ejendomsstrategi i kommunen.

Fortsæt læsning

Læs mere

Vi er stolte over at kunne byde endnu en kommune velkommen til vores Mdoc FM løsning.

3. juli 2015 Nyhed

Såvel Skanderborg som Mariagerfjord Kommune har valgt Mdoc FM som en del af deres fremtidige IT-løsning.

Fortsæt læsning