Aalborg Kommune vil skabe dataoverblik med MdocFM

10. oktober 2016 Nyhed

For at øge kendskabet og dataoverblikket for de ca. 1 mio. m2, som udgør ejendoms-porteføljen, har Aalborg kommune valgt at investere i Facility Management-systemet MdocFM.

”Aalborg Kommune har valgt Mdoc FM for at understøtte ejendomsporteføljestrategien. Grundlaget for en god strategi er et godt og validt datagrundlag for ejendomsporteføljen, og det samles og gøres operationelt på fornem vis i Mdoc FM”
Peter Munk, bygningschef Aalborg Kommune

Hidtil har data været spredt i de forskellige forvaltningsområder hos enkeltpersoner og i forskellige systemer, primært statiske manuelle skemaer som Word og Excel, som ikke har været vedligeholdt og opdateret tilstrækkeligt.

Aak Bygninger så tidligt et behov for en bedre struktur og overblik over ejendoms-porteføljen, og lavede en mindre markedsanalyse, og fik præsenteret løsninger på markedet med henblik på udarbejdelse af kravspecifikationer til et nyt system. Ønsket var så vidt muligt et standardsystem, der var gennemprøvet og implementeret i andre lignende kommuner, og man ønskede ikke at være del at et udviklingsprojekt.

Valget faldt således på systemet Mdoc FM fra NTI CADcenter. Kontrakten er indgået efter Aalborg Kommunes standard kontrakt for IT-systemer, som bygger på K01/02 standardkontrakten.

Mikkel Laurberg, salgschef for Mdoc FM hos NTI CADcenter tilføjer, at man løbende har været i dialog med Aak Bygninger igennem de sidste 4 år, hvor kommunen har forberedt sig på at investere både tid og penge i at implementere et tidssvarende og fremtidssikret standard FM system, som kunne understøtte den ejendomsporteføljestrategi, som er vedtaget.